Statistici

Home / Statistici

Statistici

Rata şomajului – 3,6 %;

Rata şomajului pe domenii de activitate: industrie 2,3 %; minerit 0,8 %; alte domenii de activtate 0,5 %;

Personal angajat cu studii superioare, pe domenii de activitate – 52 (8 lingvistică, 7 matemetică şi fizică , 4 medicină, 7 construcţii, 12 economie, 14 alte domenii de activitate);

Raportul absolvenţilor pe următorii 4 ani – Toata = 118;

Nivelul salariului mediu – 625 RON;

Nivelul salariului mediu pe domenii de activitate: – 530 RON – industrie;

– 650 RON – minerit;

– 780 RON – alte domenii

Content | Menu | Access panel