Bun venit

Bun venit

 

Aşezat în partea de sud-est a judeţului Bihor, pe DN 79, pe cursul superior al văii Crişului Negru, străjuit de Munţii Bihorului la răsărit şi Munţii Codru – Moma spre apus, oraşul Vaşcău şi localităţile din jurul său formează una dintre cele mai pitoreşti zone ale judeţului, fiind în acelaşi timp parte componentă a „Ţării Beiuşului”; situat în culoarul depresionar deluros, la nivelul căruia se realizează întrepătrunderea dintre Munţii Apuseni şi Câmpia de Vest.

În componenţa oraşului Vaşcău intră satele: Vărzari de Sus şi Vărzari de Jos, Câmp, Coleşti şi Câmp – Moţi.

Se învecinează cu comuna Cărpinet, la sud, cu localitatea Şuştiu, la nord (localitate componentă a comunei Lunca) iar în imediata vecinătatea se găsesc alte două oraşe ale judeţului: oraşul Nucet – în est, iar la 7 kilometri spre nord, se află oraşul Ştei.

Content | Menu | Access panel